Uznesenie č.8 zo dňa: 15.11.2019

Zmluva o dielo "projekt JPU - pod Hôrkou"

Nájomná Zmluva - Milan Bilý

Nájomna Zmluva - Červeňak, Červeňaková

Uznesenie č.7 zo dňa: 20.09.2019

Výsledok VO "Areál detského ihriska"

______________________

Kúp si CD

Rekonštrukcia jednotiek verejného osvetlenia

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Lukov

Zmluvy, faktúry, objednávky Úznesenia OcÚVšeobene záväzné nariadeniaProfil verejného obstarávateľaArchív Obecného úradu

verejné správy a záverečný účet obce Voľby do NR SR 2020

 

 Pridané 11.01.2019
OZNÁMENIE O 2. PREROKOVANÍ NÁVRHU ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE

Dotknuté orgány
Verejné prerokovanie uravenej dokumentácie

01_50_000_SV
02_20_000_SV
03_komplexny
04_voda_kanal
05_energetika_VPS
06_20_000_OPaTK
07_zaberPP

 Pridané 3.12.2018

_________________________________________________________________________________________________________
2019

Okresný úrad Bardejov

DODATOK K ZMUVE č. N20160128030 zo dňa 28.01.2016
pridané: 15.06.2019

Implementačná agentúra MPSVR SR
Prešovský samosprávny kraj

ZMUVA č. 39 315
pridané: 17.04.2019

Dobrovoľná požiarná ochrana SR, Kutuzova 17, Bratislava 3
Úrad práce sociálnych veci a rodiny Bardejov
ZMUVA O DIELO č.1/2019
pridané: 14.03.2019
Plasttime, s.r.o., Duklianská 3750, Bardejov
Mesto Bardejov
ZMUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE
pridané: 03.01.2019
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

 

 

 

 

 

O Z N A M

 

Geodézia Bardejov, s.r.o.

NÁJOMNÁ ZMLUVA NA POZEMOK NA DOBU URČITÚ
pridané: 01.10.2019

Nájomca: Milan Bilý
Nájomca: Jaroslav Červeňák, Erika Červeňaková

PROTOKOL č. 01364/2019 - UVOP-U0064/19.00
pridané: 26.09.2019

Slovenský pozemkový fond
CUKSTAV s.r.o., Gróner 1218/35. 085 01 Bardejov

ZMLUVA O DIELO
pridané: 10.09.2019

SAGANSPORT, s.r.o.
Úrad vlády Slovenskej republiky

ZMLUVA O DIELO č. 2/2019
pridané: 19.04.2019

CUKSTAV s.r.o., Gróner 1218/35. 085 01 Bardejov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

 2017                                              

Copyright © 2011 - 2019 OBEC LUKOV | Všetký práva vyhradené | Posledná aktualizácia 05.12.2019