Dodatok k zmluve o výpožičke

Nájomná zmluva - Miloš Dubňanský MILMONT

Uznesenie č. 1 z dňa 01.03.2021

Kúpna zmluva - Mgr. Simková

 

______________________

Kúp si CD

Podpora menej rozvinutych okresov MS_____________________

Obec Lukov MS

_______________________________________________________________ Rekonštrukcia jednotiek verejného osvetlenia

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Lukov

Zmluvy, faktúry, objednávky Úznesenia OcÚVšeobene záväzné nariadeniaProfil verejného obstarávateľaArchív Obecného úradu

verejné správy a záverečný účet obce Voľby do NR SR 2020 Spoločný úrad obce

_______________________________________________________________________________________________________
Dôležité oznamy

 Pridané 11.01.2019
OZNÁMENIE O 2. PREROKOVANÍ NÁVRHU ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE

Dotknuté orgány
Verejné prerokovanie uravenej dokumentácie

01_50_000_SV
02_20_000_SV
03_komplexny
04_voda_kanal
05_energetika_VPS
06_20_000_OPaTK
07_zaberPP

O Z N A M
 Pridané 3.12.2018

_______________________________________________________________________________________________________
2021

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
pridané: 01.03.2021
Lukov - rekonštrukcia a rozšírenie vodovodnej siete

pridané: 19.02.2021

PJPU-Lukov

pridané: 11.02.2021

 

 

 

 

 

 

Slovenská republika - Štatistický úrad SR
NÁJOMNÁ ZMLUVA
pridané: 01.03.2021
MILOŠ DUBŇANSKÝ - MILMONT
Mgr. Ľuboslava Simková
DODATOK č. 4 K ZMLUVE O ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU ZDRUŽENÉHO NAKLADANIA S ODPADMI Z OBALOV A S ODPADMI Z NEOBALOVÝCH VÝROBKOV
pridané: 01.03.2021
NATUR-PACK, a.s., Bajkalská 25, 821 01 Bratislava

 

 

FECUPRAL, spol. s r.o. Ing Hanigovský Štefan, 082 21 Veľký Šariš
KÚPNA ZMLUVA
pridané: 09.02.2021
Poľnohospodárske družstvo "Javorina" Malcov, 086 06 Malcov

 

 

   

 

_______________________________________________________________________________________________________
2020

pridané: 07.01.2021


zelene_kilometre

Odvoz komunalneho odpadu

 

Jaroslav Jankiv, Lukov 10, 086 05 Lukov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
pridané: 27.11.2020
Slovenská republika - Štatistický úrad SR, Miletičóvá 3, 824 67 BA
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
KÚPNA ZMLUVA
pridané: 21.09.2020
Jaroslav Jankiv, Lukov 10, 086 05 Lukov
SK JULIO s.r.o., Gerlachov 205, 086 04 Kružlov

ZMLUVA O ODCHYTE TÚLAVÝCH ZVIERAT
pridané: 24.08.2020

Občianské združenie Druhá šanca, Postajok 266/1 085 01 Bardejov
Úrad práce, sociálnych veci a rodiny Bardejov

ZMLUVA O DIELO
pridané: 26.06.2020

DOD-ART, s.r.o.

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
pridané: 23.06.2020

FÚRA s.r.o.
Ing. Dominik Hossa

MANDANTNA ZMLUVA
pridané: 28.05.2020

KontrolSTAVs.r.o.
Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
pridané: 05.05.2020

Ing. Dominik Hossa
ZMLUVA O DIELO
pridané: 06.04.2020
Ing. Jozef Pavličko, IČO 45548242
Dobrovoľná požiarná ochrana SR, Kutuzova 17, 831 03 Bratislav 3

ZMLUVA O DIELO 01/2020
pridané: 02.03.2020

doc. Ing. Martina Zeleňáková, PhD.
NATUR-PACK, a.s., Bajkalská 25, 821 01

DODATOK č. 1/2020
pridané: 16.02.2020

FÚRA s.r.o.
Aquaspiš - vodné hospodársvo s.r.o., Rudňany 433, 05323

DODATOK k zmluve z dňa 13.01.2020
pridané: 14.01.2020
ZMLUVA O DIELO "projekt JPU Lukov - pod Hôrkou" z dňa 15.10.2019
pridané: 15.10.2019

Geodézia Bardejov, s.r.o.
POZOR

-Žiadame všetkých občanov, ktorí sa vrátili zo zahraničia, aby dodržiavali nariadenia Úradu verejného zdravotníctva SR a po príchode zostali v karanténe po dobu 14 dní – čo znamená, že nesmú vychádzať z domu!!!
-Vyzývame občanov k noseniu rúšok pri nákupe, návšteve pošty, úradu a všetkých inštitúcií na celom území obce!!!

POTREBNÉ INFORMÁCIE OCHRANY SEBA A OKOLIA NÁJDETE TU.

OPATRENIE: Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrozeni verejného zdravia nájdete tu.

Vyhlásenie mimoriadnej situácie na území SR od 12.03.2020

Dôležité kontakty a užitočné odkazy

Ako postupovať v prípade podozrenia na COVID 19

ZÁPISNICA Z KRÍZOVÉHO ŠTÁBU ZO DŇA 18.03.2020

Opatrenia ÚVZSR - Zákaz prevádzok počas nedele - sanitárny den
Opatrenie ÚVZSR o povinnosti nosiť rúška
Opatrenia ÚVZSR o poskytovaní sociálnych služieb

 

 

2019            2018

 2017          2016             2015           2014            2013

 

Copyright © 2011 - 2021 OBEC LUKOV | Všetký práva vyhradené | Posledná aktualizácia 16.03.2021