Tlačová správa-Prešovský_kraj

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu

Mandantna zmluva - Ing. Dominik Hossa

Mandantna zmluva - KontrolSTAVs.r.o.

Uznesenie č.3 zo dňa 26.05.2020

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-VO-309-012/2020

 

______________________

Kúp si CD

Rekonštrukcia jednotiek verejného osvetlenia

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Lukov

Zmluvy, faktúry, objednávky Úznesenia OcÚVšeobene záväzné nariadeniaProfil verejného obstarávateľaArchív Obecného úradu

verejné správy a záverečný účet obce Voľby do NR SR 2020 Spoločný úrad obce

_______________________________________________________________________________________________________
Dôležité oznamy


 Pridané 11.01.2019
OZNÁMENIE O 2. PREROKOVANÍ NÁVRHU ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE

Dotknuté orgány
Verejné prerokovanie uravenej dokumentácie

01_50_000_SV
02_20_000_SV
03_komplexny
04_voda_kanal
05_energetika_VPS
06_20_000_OPaTK
07_zaberPP

O Z N A M
 Pridané 3.12.2018

_______________________________________________________________________________________________________
2020

 

Jaroslav Jankiv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úrad práce, sociálnych veci a rodiny Bardejov

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
pridané: 23.06.2020

FÚRA s.r.o.
Ing. Dominik Hossa

MANDANTNA ZMLUVA
pridané: 28.05.2020

KontrolSTAVs.r.o.
Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
pridané: 05.05.2020

Ing. Dominik Hossa
Dobrovoľná požiarná ochrana SR, Kutuzova 17, 831 03 Bratislav 3

ZMLUVA O DIELO 01/2020
pridané: 02.03.2020

doc. Ing. Martina Zeleňáková, PhD.
NATUR-PACK, a.s., Bajkalská 25, 821 01

DODATOK č. 1/2020
pridané: 16.02.2020

FÚRA s.r.o.
Aquaspiš - vodné hospodársvo s.r.o., Rudňany 433, 05323

DODATOK k zmluve z dňa 13.01.2020
pridané: 14.01.2020
ZMLUVA O DIELO "projekt JPU Lukov - pod Hôrkou" z dňa 15.10.2019
pridané: 15.10.2019

Geodézia Bardejov, s.r.o.
POZOR

-Žiadame všetkých občanov, ktorí sa vrátili zo zahraničia, aby dodržiavali nariadenia Úradu verejného zdravotníctva SR a po príchode zostali v karanténe po dobu 14 dní – čo znamená, že nesmú vychádzať z domu!!!
-Vyzývame občanov k noseniu rúšok pri nákupe, návšteve pošty, úradu a všetkých inštitúcií na celom území obce!!!

POTREBNÉ INFORMÁCIE OCHRANY SEBA A OKOLIA NÁJDETE TU.

OPATRENIE: Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrozeni verejného zdravia nájdete tu.

Vyhlásenie mimoriadnej situácie na území SR od 12.03.2020

Dôležité kontakty a užitočné odkazy

Ako postupovať v prípade podozrenia na COVID 19

ZÁPISNICA Z KRÍZOVÉHO ŠTÁBU ZO DŇA 18.03.2020

Opatrenia ÚVZSR - Zákaz prevádzok počas nedele - sanitárny den
Opatrenie ÚVZSR o povinnosti nosiť rúška
Opatrenia ÚVZSR o poskytovaní sociálnych služieb

 

 

2019            2018

 2017          2016             2015           2014            2013

 

Copyright © 2011 - 2020 OBEC LUKOV | Všetký práva vyhradené | Posledná aktualizácia 10.08.2020