Rozhodnutie OÚ Bardejov

Uznesenie č.5 zo dňa 01.06.2019

VZN č.1/2019 zo dňa 15.5.2019
Príloha k VZN č.1

Výročná správa obce za rok 2018

Záverečný účet obce za rok 2018 - Schválený

Foto

Marec mesiac knihy

Deň mlieka

Rekonštrukcia jednotiek verejného osvetlenia

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Lukov

Zmluvy, faktúry, objednávky Úznesenia OcÚVšeobene záväzné nariadeniaProfil verejného obstarávateľaArchív Obecného úradu

verejné správy a záverečný účet obce

 Pridané 11.01.2019
OZNÁMENIE O 2. PREROKOVANÍ NÁVRHU ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE

Dotknuté orgány
Verejné prerokovanie uravenej dokumentácie

01_50_000_SV
02_20_000_SV
03_komplexny
04_voda_kanal
05_energetika_VPS
06_20_000_OPaTK
07_zaberPP

 Pridané 3.12.2018

_________________________________________________________________________________________________________
2019


Okresný úrad Bardejov

DODATOK K ZMUVE č. N20160128030 zo dňa 28.01.2016
pridané: 15.06.2019

Implementačná agentúra MPSVR SR
Prešovský samosprávny kraj

ZMUVA č. 39 315
pridané: 17.04.2019

Dobrovoľná požiarná ochrana SR, Kutuzova 17, Bratislava 3
Úrad práce sociálnych veci a rodiny Bardejov
ZMUVA O DIELO č.1/2019
pridané: 14.03.2019
Plasttime, s.r.o., Duklianská 3750, Bardejov
Mesto Bardejov
ZMUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE
pridané: 03.01.2019
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie Lukov a na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu je: obeclukov@gmail.com
Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie Lukov a na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu je: obeclukov@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

 2017                                              

Copyright © 2011 - 2019 OBEC LUKOV | Všetký práva vyhradené | Posledná aktualizácia 18.06.2019