Lukov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spoločný obecný úrad

           Žiadosť o dodatočné povolenie stavby

           Žiadosť o predĺženie územného rozhodnutia

           Žiadosť o stavebné povolenia na vodnú stavbu

 

Copyright © 2011 - 2022 OBEC LUKOV | Všetký práva vyhradené | Posledná aktualizácia 30.11..2022