Lukov
Uznesenia
Zmluvy
VZN
Faktúry

Zmluva POVMART, s.r.o.

Zmluva PPA

Nájomná zmluva - Kostelník

Nájomná zmluva - Kravec

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa ZŠ

Zmluva o dielo PREFER s.r.o.

Uznesenie č.2 z dňa 13.04.2021

Dodatok k zmluve o výpožičke

Nájomná zmluva - Miloš Dubňanský MILMONT

Uznesenie č. 1 z dňa 01.03.2021

Kúpna zmluva - Mgr. Simková

Dodatok č. 4 -NATUR PACK

ZMLUVA č. C319/2021

Kúpna zmluva - Poľnohospodárske družstvo "Javorina" Malcov

Uznesenie č.6 zo dňa 07.12.2020

Zmluva o výpožičke uzatvorená v zmysle ust. $ 659 a nasl. Občianskeho zákonníka

Uznesenie č.5 zo dňa 09.10.2020

Kúpna zmluva - Jaroslav Jankiv

Zmluva o dielo 06/2020 - SK JULIO s.r.o.

Copyright © 2011 - 2021 OBEC LUKOV | Všetký práva vyhradené | Posledná aktualizácia 07.06.2021