Lukov

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

Vlastník Obec Lukov, parcely vedené na LV 361 v k.ú. Lukov, číslo parciel 485/2, 486, 496, 497 a parcela vedená na LV 634 v k.ú. Lukov, číslo 487/1.
_________________________________________________________________________
Copyright © 2011 - 2021 OBEC LUKOV | Všetký práva vyhradené | Posledná aktualizácia 20.08.2017