Lukov
Faktúry a objednávky
Uznesenia
Zmluvy
VZN
Faktúry

Obecný úrad Lukov na tejto stránke zverejňuje zmluvy, objednávky a faktúry na základe zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zmluvy 2018

2016 , 2015 , 2014

2013 , 2012 , 2011

 

Copyright © 2011 - 2018 OBEC LUKOV | Všetký práva vyhradené | Posledná aktualizácia 04.03.2018