Lukov
Zmluvy
Uznesenia
Zmluvy
VZN
Faktúry

Obecný úrad Lukov na tejto stránke zverejňuje zmluvy, objednávky a faktúry na základe zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Zmluvy 2017 Zmluvy 2016 Zmluvy 2015

Zmluvy 2014 Zmluvy 2013 Zmluvy 2012Zmluvy 2011

Copyright © 2011 - 2017 OBEC LUKOV | Všetký práva vyhradené | Posledná aktualizácia 05.10.2017