Lukov
Zmluvy 2012
Uznesenia
Zmluvy
VZN
Faktúry

Obecný úrad Lukov na tejto stránke zverejňuje zmluvy, objednávky a faktúry na základe zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

2012/215/210-IZ-5.0/V
30854687

Dodatok...: klikni tu...

Predmet podpory NFP...: klikni tu...

Pavol BOBÁK
40690041

Zmluva...: klikni tu...

JAMAR - Mária Jaščurová
33687412

Zmluva...: klikni tu...

380/§51/2012
37937774

Zmluva...: klikni tu...

N 416 / 2012, Nz 30007 / 2012, NCRIs 30680 / 2012
nar. 28.2.1963, bytom 085 01 Bardejov, J. Grešáka 3174/8
Michal FUDALY
00322342
01/09/2012
45309311
177/2012 - IZ - 5.0/V
30854687
KaHR - 22VS - 0801 / 0055 / 69
00686832 - 00002801
37937774

Dohoda...: klikni tu...

30796491

Zmluva o dielo: klikni tu...

31624057

Zmluva o dielo: klikni tu...

31624057

Zmluva o dielo: klikni tu...

31714927

Dodatok k zmluve o dielo: klikni tu...

Podrobný rozpočet projektu: klikni tu...

31714927

Zmluva o dielo: klikni tu...

1/2012 0211/5300/2012
36599361
ZoP/2012/007-BZ
36599361
37 937 774
45483078

Zmluva o dielo: 1.časť, 2.časť, 3.časť

30416094

Zmluva: klikni tu...

37937774

Dohoda: klikni tu...

00151513
37937774
Poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec podľa §52 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
37937774
Copyright © 2011 - 2017 OBEC LUKOV | Všetký práva vyhradené | Posledná aktualizácia 14.01.2017