Lukov
Zmluvy 2013
Uznesenia
Zmluvy
VZN
Faktúry

Obecný úrad Lukov na tejto stránke zverejňuje zmluvy, objednávky a faktúry na základe zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

č. 0231-PRB/2011 / Z
30416094

Kompletná zmluva...

§ 577 č. 513/1991
36502243

Kompletná zmluva...

č. 8/§ 52/2013/ NP VAOTP SR-2
37937774

Dohoda...

č. 01 / 2013
45443653

Zmluva o dielo...

č. 33/§ 50j / 2013/ŠR/BJ
37937774

Dohoda...

U1335/2013
36041688

Dohoda...

4/2013
36167908

Dohoda...

7/XX2013/§54
37937774

Dohoda...

Copyright © 2011 - 2017 OBEC LUKOV | Všetký práva vyhradené | Posledná aktualizácia 18.01.2014