Lukov
Zmluvy 2014
Uznesenia
Zmluvy
VZN
Faktúry

Obecný úrad Lukov na tejto stránke zverejňuje zmluvy, objednávky a faktúry na základe zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Bardejov
 pridané: 19.12.2014
Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Bardejov
pridané: 19.12.2014
Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Bardejov
 pridané: 19.12.2014
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
 pridané: 18.09.2014
 
00322342

37870475

05/2014
35370319

17274028

č. MK-194/2014/2.4
00165182

č.3/§ 50j/2014/ŠR  
37937774

č. U1335/2013
36041688

č. 1/2014
36493694

Kompletná zmluva...

Copyright © 2011 - 2017 OBEC LUKOV | Všetký práva vyhradené | Posledná aktualizácia 05.10.2015