Lukov
Zmluvy 2015
Uznesenia
Zmluvy
VZN
Faktúry

Obecný úrad Lukov na tejto stránke zverejňuje zmluvy, objednávky a faktúry na základe zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

TENDERTEAM, s.r.o., Volgogradská 9, Prešov, Ing. Karol FÁBRY
Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Bardejov
Michal Šoltýs, Lukov 167, 086 05 Lukov
Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Bardejov

A - typ, archytektonický ateliér, spol. s. r. o.

Architektonické štúdio Atrium s.r.o..

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Bardejov
Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Bardejov
Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Bardejov

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Bardejov
Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inkúzia
Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Bardejov
Fúra s. r. o.
Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Bardejov
Východoslovenská distribučná, a.s.
pridané: 14.01.2015
Copyright © 2011 - 2017 OBEC LUKOV | Všetký práva vyhradené | Posledná aktualizácia 14.01.2016