Lukov
Zmluvy 2017
Uznesenia
Zmluvy
VZN
Faktúry

Obecný úrad Lukov na tejto stránke zverejňuje zmluvy, objednávky a faktúry na základe zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.


Dobrovoľná požiarná ochranna SR

DODATOK K ZMLUVE                                                                                                                                                                                                                            26.06.2017
lmplementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych veci a rodiny SR

Úrad práce, sociálnych veci a rodiny Bardejov

Milan Drutarovský

Úrad práce, sociálnych veci a rodiny Bardejov


Fúra s. r. o.


Úrad práce, sociálnych veci a rodiny Bardejov


AQUASPIŠ, spol. s.r.o., Sadová 12/2081, 052 01 SNV


AQUASPIŠ, spol. s.r.o., Sadová 12/2081, 052 01 SNV

Copyright © 2011 - 2017 OBEC LUKOV | Všetký práva vyhradené | Posledná aktualizácia 05.10.2017