Lukov
Zmluvy 2018
Uznesenia
Zmluvy
VZN
Faktúry

Obecný úrad Lukov na tejto stránke zverejňuje zmluvy, objednávky a faktúry na základe zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

ZMLUVA O DIELO
pridané: 15.12.2018
DD.ARCH s.r.o.
Úrad práce sociálnych veci a rodiny Bardejov
ZMLUVA č. 50/2018K
pridané: 01.09.2018
AQUASPIŠ - vodné hospodárstvo s.r.o.
ZMLUVA č. 7/2018
pridané: 31.08.2018
AQUASPIŠ - vodné hospodárstvo s.r.o.
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO č. 012016
pridané: 01.06.2018
CUKSTAV s.r.o
ZMLUVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI
pridané: 24.05.2018
EKOTEC, spol. s.r.o.
Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
ZMLUVA č. PHZ-OPK1-2018-000649-003
pridané: 24.05.2018
pridané: 24.05.2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Úrad práce sociálnych veci a rodiny Bardejov
DOHODA č. 18/34/50J/24
pridané: 23.04.2018
pridané: 23.04.2018
Úrad práce sociálnych veci a rodiny Bardejov
CUKSTAV s.r.o., Zastúpený: Pavol Popovec
ZMLUVA O DIELO
pridané: 28.03.2018
pridané: 28.03.2018
MOAD, s.r.o. - Ing. Jaroslav JURČO, konateľ
Pôdohospodárska platobná agentúra
Pôdohospodárska platobná agentúra
SK JULIO s.r.o. - Miroslav Dorin

_____________________________________________________________________________________________________________________________
pridané: 25.01.2018

_____________________________________________________________________________________________________________________________
pridané: 16.01.2018

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Copyright © 2011 - 2019 OBEC LUKOV | Všetký práva vyhradené | Posledná aktualizácia 18.12.2018