Lukov

O Z N Á M E N I E

 

Celkový počet osôb v obci Lukov

Počet voličov zapísaných v zozname :

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky :

Počet odovzdaných obálok :

Platné hlasy pre voľby poslancov :

Platné hlasy pre voľby starostu obce :

622

433

323

323

314

317

Výsledky volieb:
Meno a priezvisko Politická strana, hnutie Počet platných hlasov
Starosta obce:
Ing. Jozefína Kramárová SMER-SD 234
Poslanci obecného zastupiteľstva:
Náhradníci:
1.Viera Šoltýsová SMER-SD
90
2. Dušan Borecký KDH
84
3. Martin Rohaľ SNS
81
4. Jana Jankivová, Ing. SMER-SD
80
5. Mikuláš Buliščák KDH
80
6. Iveta Volčková SNS
80
7. Marián Rohaľ SMER-SD
70
8. Oľga Cinová KDH
60
9. Miroslav Kolcun SNS
59
10. Matej Mašľar SNS
54
11. Milan Kamaráš KDH
40
Copyright © 2011 - 2021 OBEC LUKOV | Všetký práva vyhradené | Posledná aktualizácia 15.02.2011