Lukov_obec
 
Uznesenia
Zmluvy
VZN
Faktúry

ROK 2017

Stanovisko hlavného kontrolóra obcee za rok 20l6
Výročná správa obce rok 2017

ROK 2016

Správa nezávislého auditora
Stanovisko hlavného kontrolóra obcee za rok 20l6
Výročná správa obce rok 2016
Záverečný účet obce za rok 2016

 

Copyright © 2011 - 2018 OBEC LUKOV | Všetký práva vyhradené | Posledná aktualizácia 05.06..2018