Uznesenia
Zmluvy
VZN
Faktúry

 

Správa nezávislého auditora
Stanovisko hlavného kontrolóra obcee za rok 20l6
Výročná správa obce rok 2016
Záverečný účet obce za rok 2016

 

Copyright © 2011 - 2017 OBEC LUKOV | Všetký práva vyhradené | Posledná aktualizácia 12.06..2017