Lukov

 

Aktivity školy...

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Deň deti na našej základnej škole

Iste by sme sa všetci zhodli, že dnešné deti majú skutočne všetko. Hračiek, či sladkostí je počas celého roka viac ako dosť. Čo im teda darovať, aby to bolo pre nich výnimočné, originálne, nezabudnuteľné a krásne. Samozrejme, že malá drobnosť vždy poteší, ale darovať zážitok, výlet, stráviť s nimi svoj voľný čas, venovať sa len im, rozprávať sa a hlavne počúvať ich túžby a priania, bude pre deti tým najvzácnejším, čo im môžeme okrem lásky v ich deň darovať. Fotky a celý text tu...

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Svetový deň zdravia aj v našej škole

V rámci svetového dňa zdravia, ktorý pripadá na 7.4.  sme na našej základnej škole zorganizovali prednášku spojenú s besedou  o zdravom životnom štýle a o prevencii proti obezite, na ktorú sme pozvali  p. Feckovú z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bardejove. Formou prezentácie poukázala nato, ako by sa mali deti správne stravovať, čo nosiť na desiate, čoho jesť viac a čoho menej. Vyzdvihla a odporučila žiakom konzumovať potraviny bohaté na bielkoviny, minerály a vitamíny.  Upozornila na potrebu pohybu a upriamila pozornosť na negatívne dôsledky nesprávnej životosprávy a nedostatku pohybu. V závere prezentácie vyzvala žiakov, aby sa stravovali zdravo, dodržiavali pitný režim, hygienu a mali dostatok pohybu. Ak to všetko budú dodržiavať, budú zdraví a samozrejme šťastní a spokojní.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Medzinárodný deň vtáctva 2017

Dňa 6. 4. 2017 sme uskutočnili besedu o Medzinárodnom dni vtáctva, ktorý si pripomíname 1. 4. Na začiatku sme si oprášili vedomosti, čo už o vtákoch vieme. Žiaci rozprávali a následne písali na tabuľu všetky informácie týkajúce sa vtáctva. Neskôr sme si vypočuli zvukové ukážky spevu niektorých vtákov, ktorých sme aj spoznávali na obrázkoch. Pantomímou žiaci znázorňovali typické znaky (chôdzu, let, perie, správanie atď.) vtákov, ostatní žiaci sa snažili podľa znázorňovania hádať...Fotky a celý text tu...

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Svetový deň vody 2017

22. marec je vyhlásený za Svetový deň vody. My sme sa zišli dňa 23. 3. 2017, aby sme si pripomenuli túto príležitosť. Voda je pre život veľmi dôležitá a vedia to aj naši žiaci. V krátkej prezentácii sme si oprášili vedomosti o vode, jej skupenstvách, vodných spoločenstvách. Upravovali sme známe výroky o vode tak, aby mali zmysel. Spoločne sme sa zasmiali na vtipoch, ktoré sme museli vylúštiť. Žiaci hľadali spôsoby, ako by sme mohli šetriť vodou doma i v škole. Vyfarbovali sme rôzne pracovné listy s vodnou tematikou, skladali puzzle o kolobehu vody v prírode. Stretnutie sme ukončili.... Fotky a celý text tu...

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Poďme spolu do rozprávky...

Marec, ako prvý jarný mesiac, sa spája s príchodom slnečných dní, či prác v záhradkách, ale i s odpočinkom v podobe čítania kníh. Na rozvoj čitateľskej gramotnosti- čomu je zameraný tento školský rok, sme pre žiakov pripravili paletu zaujímavých aktivít spojenú s písaním, kreslením, počúvaním, tvorením a vymýšľaním, ale i obľúbeným spevom sprevádzaným pohybom. Z čarovnej kapsy žiaci vyťahovali lístočky s vetami a hádali, v ktorej rozprávke sa veta nachádzala. Mladší žiaci skladali slová zvierat z hlások a tie následne priraďovali k obrázkom a tvorili rýmy. Šikovnejší žiaci vymýšľali na dané slová vety. Obrázky a... Fotky a celý text tu...


____________________________________________________________________________________________________________________________________

Karneváááál...........

Dňa 3. februára 2017 sme na našej základnej škole pripravili pre  žiakov karneval. Bol to deň, ktorý všetci už dlho očakávali a na ktorý sa pripravovali už vopred na výtvarnej výchove, v školskom klube a v záujmových útvaroch. Zhotovovali nielen masky a škrabošky, ale vytvárali aj krásnu výzdobu, ktorá skrášlila a zútulnila  priestory, kde sa karneval konal. Začali sme promenádou a predstavením sa každej masky. Nasledovala zábava v podobe tanca, počas ktorej pani učiteľky rozhodli a následne vyhlásili poradie karnevalových masiek. Základnými kritériami výberu a vyhodnotenia boli nápaditosť, kreativita a pracnosť.  Najkrajšou... Fotky a celý text tu...

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Mikuláš, Mikuláš, priateľ náš starý...........

Šiesty december je deň, na ktorý sa tešia, ale aj trochu boja všetky deti. Je to deň zasvätený Mikulášovi, ktorý navštevuje deti a rozdáva im darčeky. Zavítal aj do našej obce Lukov, aj keď s menším oneskorením, ale o to s väčším očakávaním dňa 10. 12. v podvečerných hodinách. Privítali sme ho pri kultúrnom dome veľkým potleskom, úvodným slovom v podaní pani starostky a krásnou pesničkou „O kto, kto, Nikolaja ľubit“. Ako to už býva zvykom, Mikuláš si so sebou priviedol aj svojich dvoch pomocníkov anjelika a čertíka. Deti hneď prišli k Mikuláškovi Fotky a celý text tu....

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Svetový deň mlieka v školách
 
Svetový deň mlieka v školách, ktorý tento rok pripadol na 28. 9. 2016, sme si na našej škole pripomenuli dňa 3. 10. 2016. V tento deň sme zorganizovali „mliečnu akciu“ a jeho vyvrcholením bola ochutnávka čokoládového pudingu. Na začiatok sme si vysvetlili celý postup prípravy. Žiaci sa aktívne zapájali, pomáhali s otváraním pudingového prášku, ako aj s miešaním samotného pudingu. Puding sme naservírovali do mištičiek, ozdobili piškótami a nechali chladiť. Medzitým sme si pozreli krátku prezentáciu o mliečnych výrobkoch i video - príspevok o pozitívnych účinkoch kozieho mlieka. Akciou nás sprevádzal maskot tohto dňa – kravička vyrobená z kartónu. Žiaci potom pre kravičku vybrali meno, nazvali ju Milka. Z papiera jej vyrobili zvonček a náušnice, zo silónových pančúch uplietli chvost. Všetko sme spoločne Milke pripevnili. Vyskúšali si aj dojenie na gumenej rukavici, ktorá nám poslúžila ako vemeno. Na záver sa žiaci už pustili do samotnej konzumácie vychladeného pudingu, z ktorého mali azda najväčšiu radosť. Fotky nájdete tu....

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

29. september je Svetovým dňom srdca, ktorý vyhlásila Svetová zdravotnícka organizácia. V tento deň sa na celom Slovensku konajú edukačné a sprievodné akcie na podporu primárnej a sekundárnej prevencie srdcovocievnych ochorení. Cieľom týchto aktivít je informovať verejnosť o závažnosti kardiovaskulárnych ochorení, o ich rizikových faktoroch a nevyhnutnosti a zároveň možnostiach prevencie. Aj na našej škole sme si tento deň po prvýkrát pripomenuli. Naši žiaci si pozreli zaujímavé video o význame srdca ako dôležitého ľudského orgánu. Odmerali sme si aj tlak, lebo ten je pre srdce veľmi dôležitý. Na záver sa mohli žiaci  zapojiť do súťaže o najkrajší symbol srdca vyrobený z ľubovoľného materiálu. O šikovnosti a kreatívnosti našich detí svedčí množstvo krásnych srdiečok, do ktorých detské ruky vložili kúsok seba. Práce si zaslúžili veľkú pochvalu, ktorými sme vyzdobili vestibul našej školy.

Fotky nájdete tu...

____________________________________________________________________________________________________________________________________


____________________________________________________________________________________________________________________________________


Účelom Európskeho týždňa športu je propagácia športu a pohybových aktivít po celej Európe. Iniciatíva je zameraná na všetkých bez ohľadu na vek, vzdelanie či úroveň trénovanosti. So zameraním na šport pre všetkých je jeho cieľom inšpirovať Európanov k pravidelnej pohybovej aktivite a vytvoriť podmienky a príležitosti v každodennom živote ľudí, aby viac cvičili. Šport je jedinečný prostriedok na upevnenie fyzického aj duševného zdravia, na regeneráciu i zábavu. Spoločne so zdravou stravou nám môže ušetriť množstvo komplikácií, ktoré sú spôsobené nedostatkom fyzickej aktivity alebo nesprávnymi stravovacími návykmi. Aj na našej základnej škole sme prijali túto výzvu.
Dňa 16.9. sme pripravili pre našich žiakov rôzne športové súťaže a aktivity, ktorými sme podporili ich zdravý telesný aj duševný vývoj. Fotky nájdete tu...
____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________


Školské kolo v umeleckom prednese

Vyhodnotenie súťaže 2. - 4. ročníka:

Dňa 3. 3. 2016 sme na našej škole organizovali súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy „Hviezdoslavov Kubín“, do ktorého sa zapojili všetci žiaci našej školy okrem žiakov 1. ročníka.

Fotky nájdete tu:

____________________________________________________________________________

Za oknami smiech a tanec,fašiangový harmatanec.

Berte masky, je tu bál,fašiangový karneval.

 
 


________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________


Lukov bez fajčenia
____________________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________________


____________________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________________

 

Športový deň 2015 Dňa 6. júna 2015 sa na multifunkčnom ihrisku v areáli základnej školy konali športové hry pre deti a mládež. Množstvo pripravených hier a súťaži potešilo  všetkých, ktorí si radi zmerajú svoje sily a ukážu svoju odvahu, bojovnosť a súťaživot.

____________________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________________

 

Deň Zeme____________________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________________

 

Karneval

Karneval

Talentmania____________________________________________________________________________

 

Plaváreň____________________________________________________________________________

 

Copyright © 2011 - 2015 OBEC LUKOV | Všetký práva vyhradené | Posledná aktualizácia 15.02.2011