Preskočiť na obsah

Deň Zeme

Zverejnené 20.4.2015.

Dnes má sviatok naša Zem,
čo jej k sviatku poprajem?
Modré nebo, zdravý vzduch,
Čisté rieky, v lesoch kľud….

Táto pieseň nás sprevádzala počas celého týždňa od 20.4. – 24.4., keď sme si spolu s deťmi pripomenuli Deň Zeme. Obec Lukov obklopuje prekrásna príroda, ktorá predvádza svoju krásu v každom ročnom období. Je pre nás inšpiráciou na výtvarné spracovanie, vychádzky a hry. Tématike ochrany prírody sa v našej materskej škole venujeme pravidelne, o to radšej sme výzvu MAS Horná Topľa prijali a naplánovali aktivity, ktoré sme realizovali počas celého týždňa.

Pondelok: Deň Zeme – úvod
Prezentácia Naša Zem – rozhovor o Vesmíre, Zemi, zvieratách a rastlinách, o tom, čo ju ohrozuje, o význame a formách ochrany prírody /zber, triedenie a recyklovanie odpadu, starostlivosť o lesy, ovzdušie, pôdu a vodu/
Utorok: Tvorenie z odpadového materiálu, spracovanie plastových fliaš a plastových vrchnáčikov – tvorba loga Naša Zem
Vychádzka do prírody – Kamarát strom: pozorovanie a fotografické spracovanie zmien počas roka
Streda: sadenie rastlín v areáli MŠ /okrasné stromčeky, brezy/
Štvrtok: Ochrana vody – ,,Bobor, náš kamarát“
Rozhovor  o význame vody pre život rastlín, ľudí a zvierat, upozorniť na šatrenie pitnou vodou.
Vychádzka k potoku, pozorovanie života bobra, zber odpadu v okolí potoka.
Piatok:Záver – záverečný rozhovor, vyhodnotenie aktivít, výtvarné spracovanie zážitkov
A na záver jeden citát, ktorý vystihuje podstatu a zmysel ochrany prírody:
 ,,Až keď bude vyrúbaný posledný strom, otrávená posledná rieka, chytená posledná ryba, až potom zistíme, že peniaze sa nedajú jesť.“ /motto org. GREENPEACE/