Preskočiť na obsah

Deň Zeme

Zverejnené 10.5.2024.

Každoročne sa 22. apríl slávi po celom svete ako Deň Zeme. Je dobré si pripomínať, že Zem je jediná a jedinečná a mali by sme sa o ňu vzorne a dobre starať. Už od útleho veku by sme mali deťom hovoriť ako sa treba starať o našu planétu Zem. A inak tomu nebolo ani v našej materskej škole. Tejto téme sme sa venovali celý týždeň. Deti z oboch tried si spoločne vyrábali čelenky na hlavy – naša Zem. Nasledujúce dni sme sa venovali téme triedenia odpadu a to pomocou IKT prezentácie, rozhovorov a opisov obrázkov. Následne sme si spoločne vyrobili plagát o zemeguli a triedení odpadkov. Posledný deň sme si spoločne roztriedili rôzny odpad do príslušných kontajnerov, kedy sme si aj zasúťažili. Deťom sa aktivity náramne páčili. Tešíme sa na ďalší rok a ďalšie zaujímavé aktivity.