Preskočiť na obsah

Hasiči

Zverejnené 4.7.2023.

Deti materskej školy navštívili DHZ Lukov. Cieľom návštevy bolo rozvíjať kognitívnu oblasť zo vzdelávacej oblasti Človek  a svet práce a zážitkovým učením priblížiť deťom profesiu hasičov. Do názorných ukážok boli zapojené aj deti. Mohli si prezrieť a chytiť do ruky rôzne prístroje, ktoré hasiči bežne využívajú pri svojej práci. Bližšie si vyskúšali hasičské prilby, pozreli hasičské auto, jeho vnútro a deťom sa veľmi páčilo spustenie hasičskej sirény. Najväčšiu radosť deťom urobilo striekanie vody z hadice, ktorej kvapky vody v tomto horúcom období deti zároveň aj osviežili. DHZ Lukov veľmi pekne ďakujeme.