Preskočiť na obsah

MDD

Zverejnené 6.6.2024.


Kde bolo, tam bolo, za siedmimi horami a siedmimi dolami…

Takto začína vari každá rozprávka a ako v rozprávke boli deti našej materskej školy dňa 3. júna 2024. Je to deň, ktorý je pre všetky deti sveta asi najkrajší. Všetky majú sviatok, a vtedy je všetko možné – ako v rozprávke.

Od rána sa z tried ozývala hudba, spev a hlasné povzbudzovanie pri súťažiach. Najväčší úspech malo pohostenie a šampanské. V školskej záhrade zábava pokračovala diskotékou. Za odvahu a súťaživosť bolo každé dieťa odmenené sladkou odmenou a medailou.

Deň to bol čarokrásny, každý chcel, aby trval čo najdlhšie, ale aj sviatku detí zazvonil zvonec a tak ako každá rozprávka, aj MDD v materskej škole mal svoj koniec.

…. a o rok si to radi zopakujeme…