Preskočiť na obsah

Zverejnené 26.4.2023.

Vstup do školy je pre dieťa prvým vážnym krokom zo sveta hier do sveta dospelých.

Dňa 4. apríla sa na našej základnej škole uskutočnil zápis detí do 1. ročníka základnej školy na školský rok 2023/2024. Bol to výnimočný a slávnostný deň nielen pre deti ale aj pre ich rodičov. Vo vyzdobenej a veľmi vkusne pripravenej najväčšej triede na škole sa stretli budúci prváci, rodičia a učitelia o 13.00 hodine. Na odľahčenie a spríjemnenie atmosféry nás hneď v úvode  žiaci prvého ročníka prekvapili pekným kultúrnym programom, v ktorom nám okrem iného ukázali aj to, čo sa doposiaľ v škole naučili. Potom nasledovali rôzne aktivity, ktoré si vopred naplánovali a rozvrhli pani učiteľky zo základnej školy pre budúcich prvákov. Boli pripravené rôzne stanovištia, pri ktorých deti ukázali svoje vedomosti, schopnosti a zručnosti. Deti nám okrem iného predviedli svoju pohybovú zručnosť a zdatnosť, sebaobslužné činnosti, manipuláciu s predmetmi, jemnú a hrubú motoriku, písacie zručnosti, a v neposlednom rade komunikačné a matematické schopnosti. Všetky deti boli na konci aktivít odmenené pamätným listom, medailou a múdrou sovičkou so sladkým prekvapením. Verím, že sa im v škole páčilo a na tento nevšedný deň budú dlho spomínať