Preskočiť na obsah

Čítame spolu…

Zverejnené 21.11.2017.

Dňa 21. 11. sme sa spoločne stretli pri aktivitách k čitateľskej gramotnosti. Ústrednou témou bol Medzinárodný deň nevidomých, ktorý pripadal k dňu 13. 11. Ako motiváciu sme použili text od D. Heviera – Moja mama vidí nebo. Rozprávali sme sa o rôznych postihnutiach, ktoré môžu ľudí trápiť, o prekážkach, ktoré títo ľudia musia denno-denne zdolávať. Triedili sme rôzne značky podľa druhu postihnutia. Zamerali sme sa viac na zrakový postih ku ktorému sa viazali aj aktivity. Písali sme písmená a slová prstom na chrbát, kreslili sme obrázok podľa diktovania a tým precvičovali základné pojmy hore, dole, vľavo, vpravo, vedľa a pod. Značili sme názov textu v Braillovom písme. Vytvorili sme prekážkovú dráhu na ktorej jeden z dvojice mal zaviazané oči a druhý mu dával slovné inštrukcie na správne zdolanie prekážok. Tým sme trénovali aj vyjadrovacie schopnosti žiakov. V závere sme aktivity zhodnotili, žiaci rozprávali o svojich pocitoch, ktoré mali pri jednotlivých aktivitách. Najviac náročné pre žiakov bolo zadávať správne pokyny na prekonanie prekážok.