Deň detí a Deň otvárania studničiek

1.6.2022 zverejnil/a lukov_admin.

Dňa 1. 6.2022 sa i na našej škole kvôli svojmu sviatku deti neučili, no nie iba preto. Tento sviatočný deň sme spojili s environmentálnou témou Dňa otvárania studničiek. Práve  deň 31. 5. sa uznával už v predkresťanskom období, kedy ľudia verili, že vyčistením studničiek v tento deň si zaistia dostatok vlahy a vody pre dobytok, úrodu i obyvateľov. Žiaci netrpezlivo čakali, čo sa bude diať. Celý deň trávili s vodníkom, ktorý otváral i „školskú studničku“ a sledoval žiakov, či poslúchajú, a či ich vezme so sebou pod vodu. Pre žiakov bolo pripravených mnoho zaujímavých aktivít spojených so studňou a vodou. Žiaci natáčali lanom vedro na rukoväť, kreslili zrkadlový obraz v štvorcovej sieti, hľadali vodu so zavretými očami, hádzali mince „pre šťastie“ do studne, stavali stavbu Bratislavského hradu z kociek, hľadali rýmy i príslovia so slovom STUDNIČKA, zostavovali slovo z písmen, ktoré boli pri zdrojoch vody a vytvárali a maľovali zlatú rybku. Pri týchto aktivitách si žiaci rozvíjali svoje vedomosti, zručnosti a znalosti hrou, kde bola zakomponovaná matematická, čitateľská i finančná gramotnosť, environmentálna téma ochrany životného prostredia i oddychová esteticko-výchovná oblasť. V aktivitách žiaci získavali body do výsledkovej tabuľky, ktoré ešte zvýšili športovými výkonmi na školskom ihrisku, kde boli aj náležite odmenení.