Preskočiť na obsah

Deň jazykov

Zverejnené 26.9.2016.

26.9 sme si na našej škole po druhýkrát pripomenuli Európsky deň jazykov. Tento deň je oslavou jazykovej rôznorodosti členských krajín EU. Naším cieľom bolo podporiť žiakov k učeniu cudzích jazykov a vzbudiť záujem o poznávanie iných kultúr. Pripravili sme im ukážku rozprávky v anglickom jazyku, nakoľko sa tento jazyk vyučuje na našej základnej škole. Žiaci poznávali názvy geometrických tvarov, naučili sa pozdrav „Ahoj“ v rôznych jazykoch a zároveň si tvary a jednotlivé slová vymaľovali. Starší žiaci hrali pexeso, ktoré obsahovalo tvary a farby v angličtine. V družstvách si zmerali svoju pamäť. Osvojené pojmy si overovali rýchlym označovaní slov pomocou lopatky. Deti sa dobre zabavili a zároveň sa mnoho naučili.