Preskočiť na obsah

Deň pôvodných odrôd jabĺk

Zverejnené 23.10.2018.

Na Slovensku si pripomíname Medzinárodný deň jablka dňa 21.10.2018. Tento deň sa označuje aj dňom pôvodných odrôd jabĺk a na našej škole sme sa s ním oboznámili dňa 23.10.2018. Žiakom sme chceli sprostredkovať zaujímavé informácie ohľadom jabĺk, na čo sme využili na začiatku tohto dňa prezentáciu, v ktorej boli obsiahnuté rozmanité informácie. Žiakom sme porozprávali o tom, aký je jablko „všeliek“, nakoľko obsahuje veľa vitamínu C, je v ňom množstvo vlákniny, a tiež je to univerzálny liek pri rôznych zdravotných ťažkostiach. Odborníci na výživu odporúčajú zjesť jedno jablko denne, pretože je to veľmi prospešné pre naše zdravie. Žiaci sa dozvedeli, že jablká majú sladkú chuť preto, lebo obsahujú cukor, ktorý sa nazýva fruktóza. Jablká sú takisto účinné pri detoxikácii, chránia naše bunky pred starnutím a pomáhajú ľuďom, ktorí majú problémy s nespavosťou. Po tom, čo žiaci načerpali nové informácie, postupne prichádzali k stolu a z nádoby vo forme jablka si vyberali lístky, na ktorých boli napísané príslovia a porekadlá súvisiace s jablkom, napr. „Červené jablko najviac býva červavé.“  alebo „I zdravé jablko pri zhnitom zhnije.“ Spoločne sme si vysvetlili význam týchto porekadiel a prísloví. Následne sme sa pýtali žiakov na to, či poznajú nejakú rozprávku, kde sa vyskytuje jablko. Na odpoveď žiakov vošla do triedy Snehulienka, ktorá žiakom rozprávku O Snehulienke a siedmich trpaslíkoch prečítala. Obrazy z rozprávky boli premietané na plátne za Snehulienkou. Žiakov sme chceli trošku rozhýbať a tak mali možnosť si zatancovať jablkový tanec, ktorý spočíval v udržaní jablka medzi čelami bez pomoci rúk. Keďže tento deň sa nazýva deň pôvodných odrôd jabĺk, na ukážku sme pripravili štyri najznámejšie odrody jabĺk, a to Jonathan, Spartan, Delicius red, Golden. Porozprávali sme si čím sa tieto odrody odlišujú a úlohou žiakov bolo priradiť jablko k správnej odrode. Na dokázanie ošetrenia vonkajšieho vzhľadu jablka sme vykonali pokus, na základe ktorého žiaci zistili, že kupované jablká sú chemicky ošetrené.
Po vyčerpávajúcich informáciách mali žiaci možnosť ochutnať odrody jabĺk, a aby to nemali také jednoduché, do ochutnávky sme zaradili aj hrušku, koreňovú zeleninu a výživu – domácu aj kupovanú. Pri ochutnávaní žiaci mali zaviazané oči, aby rozoznávali vôňu a chuť. Záver dňa sme venovali vynáraniu jablka, žiaci mali ruky za chrbtom a pokúšali sa vynoriť jablko z vody ústami bez pomoci rúk. Vynorené jablko si mohli zjesť.
Pre uchovanie spomienky na tento deň sme žiakov odfotili v predpripravenej makete jablka.