Preskočiť na obsah

Deň Zeme

Zverejnené 22.4.2022.

Dňa 22.4 si žiaci pripomenuli Deň Zeme. Prostredníctvom krátkeho animovaného videa sa žiaci oboznámili s tým, ako našu planétu znečisťujeme a čo všetko hrozí ak v tom budeme pokračovať. Následne sme si prostredníctvom rôznych aktivít ukazovali ako aj  my žiaci vieme prispieť k ochrane našej Zeme a predísť tak prírodným katastrofám.
Na začiatku sa žiakom predstavil kamarát raper, ktorý bol bez mena a bez farieb. Úlohou žiakov bolo pomocou tajničky zistiť jeho meno a podľa pokynov danú postavičku vyfarbiť. Volal sa SEPARO a vyfarbený bol podľa farieb triediacich kontajnerov.
Následne boli žiaci rozdelení do dvoch skupín, v ktorých získavali body pre svoj tím.
Loptžrúti
Loptožrút je pomôcka na hranie vyrobená z platových fliaš spojená špagátmi. Úlohou žiakov bolo dostať pingpongovú loptičku z úst jedného loptožrúta do úst toho druhého. Za každú loptičku v ústach žiaci získali bod pre svoj tím.
Šetri vodou
V tejto aktivite mali žiaci prejsť pomedzi kužele a prekážky s plným pohárom vody bez toho aby vyliali. Súťažili v družstvách. Vyhralo družstvo, ktorého hráči sa skôr vystriedali a zároveň mali viac vody v pohári.

Trieď odpad
Táto aktivita bola zameraná na triedenie odpadu. Žiaci si najprv museli daný kus odpadu nájsť v krabici medzi plastovými guličkami a následne ho správne zaradiť do farebnej skupiny odpadov.

Vedomostný kvíz
V závere si žiaci overili získane vedomosti v podobe kvízu, kde znova za každú správnu odpoveď získali body pre svoj tím.
Po skončení kvízu nasledovalo vyhodnotenie aktivít a nakoniec si všetci spoločne vytvorili plagát s maketou Zeme.