Preskočiť na obsah

Deň Zeme

Zverejnené 24.4.2024.

  Dnes kričí celá Zem.
  Má sviatok, už tomu rozumiem,
  ale ten krik je akýsi zúfalý.
  Smutný a nešťastný:“

  Kde sme sa to dostali“?

  V rybníku, kde žili rybky,
  plávajú dnes igelitky.
  V potôčkoch kde boli raky,
  umývajú nákladiaky.
  Vzduch je plný prachu,
  smogu,
  zabránime spolu tomu?

  Pozbierame igelitky,
  nech je miesto aj pre rybky.
  Nepustíme nákladiaky,
  na miesta kde žijú raky. 

  Vyčistíme jazierka,
  poďte Laura, Ninka, Nelka.
  Roboty nás čaká dosť,
  Zemeguli pre radosť.

Zem je pravdepodobne jediná planéta vo vesmíre s podmienkami pre život. Je domovom nielen Vaším, ale aj miliónov najrôznejších druhov rastlín a živočíchov, ktoré sa vyskytujú na súši, v púšti, v lesoch, vo vodách, či vo vzduchu. Zem je úžasná planéta, ktorá nám dáva život. Žiaľ, nestaráme sa o ňu najlepšie. Unikaním škodlivých látok sa znečisťuje životné prostredie. Mnohým druhom živočíchov a rastlín hrozí vyhynutie. Aj preto sa 22.apríla  každoročne už od roku 1970 oslavuje Deň Zeme. Upozorňuje ľudí na ničenie životného prostredia a pripomína nám, aby sme sa snažili zachovať našu planétu zdravú a čistú.

Tento rok si pripomíname 54.výročie našej Zeme. Naši žiaci nezabudli na 22. apríl a uctili si ho tak, ako sa patrí. Spoločne sa zapojili do celoslovenského projektu Upratuj s Barbie, kde hlavnou aktivitou bolo zbieranie odpadkov a čistenie skládok v obci Lukov. Žiaci dostali ružové rukavice a ružové vrecia na odpad a upratovanie obce sa mohlo začať!

Po príchode do školy a chutnom obede sme pokračovali v ďalších aktivitách zameraných na spoznávanie našej Zeme. Žiaci si pozreli pripravenú prezentáciu, kde si mohli porovnať ako vyzerá čistá a neporušená príroda s najrozmanitejšími živočíchmi a rastlinami celého sveta s prírodou, do ktorej zasahuje človek- odpadky, neporiadok, čierne skládky, znečistené rieky a moria, smog v ovzduší z fabrík a áut, výrub lesov a znečistenie pôdy či úhyn mnohých živočíchov. Žiaci si uvedomili, že musíme chrániť našu Zem nie len sami pre seba, ale aj pre budúce generácie, pretože Zem máme len jednu a keď si ju zničíme, ďalšiu nedostaneme.

Po prezentácii a zaujímavej diskusii žiaci vypracovali úlohy v pracovných listoch, ktoré už boli pre nich hračkou. Nezabudli sme ani na triedenie odpadu a ukázali sme si aj špeciálne odpadkové koše, ktoré sú farebne označené pre každý druh odpadu- papier, sklo, plast, kov. Žiaci navrhli aj vlastné riešenia, ako pomôcť našej Zemi:

  • neodhadzujeme v prírode odpadky,
  • do obchodu si nosíme vlastnú tašku,
  • dávame odpadu druhú šancu na využitie,
  • doma či v škole pestujeme rôzne rastlinky a stromčeky,
  • recyklujeme odpad,
  • nepoužívame jednorazové veci,
  • do školy chodíme pešo či na bicykli,
  • vždy zhasíname svetlo, keď odchádzame z miestnosti,
  • nevyhadzujeme jedlo, vždy si kúpime len toľko, koľko spotrebujeme,
  • kupujeme veci vo vratných obaloch a iné

Po tejto teoretickej časti žiaci spoločne napísali list našej Zemi, kde jej zaželali veľa čistého vzduchu, čistých morí a riek, čo najviac zelene a nových druhov rastlín a živočíchov, veľa nerastných surovín, ktoré by sa nikdy neminuli a mnoho ďalšieho. Po týchto úlohách sa žiaci pustili do spoločného projektu- nakreslili Zem, o ktorú sa budú pomyselne starať milióny detských ručičiek. A aby sme nezabudli ani na krásny areál našej školy, vyzbierali sme odpadky aj tam.