Preskočiť na obsah

Deň Zeme

Zverejnené 22.4.2015.

Zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné, a preto sa treba venovať otázkam životného prostredia a prostredníctvom spoločného celosvetového úsilia chrániť jej poklady pre budúce generácie ľudí a ostatných tvorov žijúcich na Zemi.
Na základe výzvy Miestnej akčnej skupiny HORNÁ TOPĽA sme sa aj my so žiakmi našej základnej škole zapojili do akcie venovanej Dňu Zeme. Každý deň v týždni od 20.4. do 25.4.2015 sme do edukačného procesu zaradili aktivitu, ktorá prispela k zveľaďovaniu nášho životného prostredia. Začali sme prezentáciou, zameranou na to, aby si žiaci uvedomili, aké bohatstvo nám naša zem poskytuje a prečo ho musíme chrániť. To, či si to žiaci naozaj uvedomili a zobrali k srdcu, sme si v závere overili pri zábavných hrách, kvízoch a hádankách. Na druhý deň sme spoločne so žiakmi vytvorili skupinovú prácu“ ekokvet“, vyrobený z odpadového materiálu, ktorý sme umiestnili na našom obecnom úrade. Tretí deň sme sa venovali čisteniu okolia školy a zberu starého papiera a vrchnákov z plastových fliaš. Táto aktivita sa žiakom páčila najviac, pretože sme chodili po dedine s vozíkmi a zbierali starý papier, ktorý si ľudia po starostkinom vyhlásení v rozhlase pripravili pred svoje brány. Ďalší deň, keďže počasie nám prialo, slniečko svietilo, sme presádzali izbové kvety a vysadili sme stromček pred budovu školy. Zelený týždeň sme zakončili vychádzkou do prírody. Navštívili sme bobrie hrádze, ktoré sú v našej dedine veľkou zaujímavosťou. Vyvrcholením týždňa bolo kreslenie na chodník.