Preskočiť na obsah

DIDAKTICKÉ HRY

Zverejnené 5.10.2023.

3. 10. sa na našej škole uskutočnili ,,Didaktické hry.“ Na prvých dvoch hodinách prebiehala teoretická časť, ktorá sa skladala z niekoľkých častí:

  1. Riešenie mimoriadnych udalostí- civilná ochrana
  2. Zdravotná príprava
  3. Pohyb a pobyt v prírode a jej ochrana
  4. Dopravná výchova
  5. Výchova k bezpečnému správaniu

Keď to žiaci najmenej čakali, bol spustený varovný signál a celú školu sme museli evakuovať. Vyskúšali sme si, ako opustiť školu pri mimoriadnych udalostiach organizovane a čo robiť v prípade ohrozenia.

Po teoretickej časti sme žiakov rozdelili na štyri ,,bezpečnostné hliadky.“ Každá hliadka si zvolila svojho kapitána, získala kartu s úlohami, ktoré museli žiaci splniť čo najlepšie a takto si nazbierať body pre svoj tím. Po vysvetlení pravidiel sme sa mohli presunúť na praktickú časť s aktivitami na školskom dvore. Tu žiaci plnili praktické úlohy a odpovedali na otázky na stanovištiach z oblastí, ktoré sa naučili v teoretickej časti. Súťažili v zdravotnej príprave, v dopravnej výchove, otázky boli aj z civilnej ochrany a BOZP. Nezabudli ani na prírodu, zopakovali si, čo už vedia o rôznych rastlinách, či už chránených alebo liečivých. A keďže je v týchto dňoch aj hubárska sezóna a naša dedina je obklopená bohatým porastom zmiešaných lesov, neobišli sme ani prehľad jedlých, nejedlých a jedovatých húb. Tiež o zvieratkách, ktoré poznáme, ktoré sú chránené a prečo. Zopakovali sme si, čo už vieme o prírode, ako ju chrániť a ako sa správame v lese.  Po splnení úloh na stanovištiach, žiakov čakali ešte ďalšie úlohy- hod granátom a prevoz zraneného.

Po splnení všetkých častí bolo vyhodnotenie. Žiaci si vo vedomostných otázkach ale aj v praktických úlohách viedli veľmi dobre a poradie súťažných hliadok bolo veľmi tesné. Žiakom sa to veľmi páčilo, pretože prostredníctvom hry sa nie len hrali, ale aj veľa nového naučili a starého zopakovali. Prežili sme pekný, športový ale hlavne náučný deň.