Preskočiť na obsah

Európsky týždeň športu

Zverejnené 23.9.2022.

Naša škola sa tento rok po prvýkrát zapojila do Európskeho týždňa športu. Žiaci obetovali svoju veľkú prestávku, počas ktorej si vyskúšali niekoľko druhov športu.
Na začiatku sme sa so žiakmi oboznámili, čo vlastne šport je. Rozdelili sme šport do rôznych kategórii. Žiaci vedeli vymenovať niektoré druhy športu, ale o niektorých doteraz vôbec nepočuli.
Na obľúbenú pesničku Chocolate sa žiaci zoznámili s novým športom-Zumba.
Pokračovali sme futbalovou rozcvičkou, pri ktorej žiaci zistili, že byť futbalistom nie je vôbec ľahké.
Pod názvom Pomôžu nám stoličky si žiaci zasúťažili v stoličkovom tanci. Najprv súťažili len v rámci svojej triedy. Neskôr si zasúťažili triedni výhercovia medzi sebou.
Žiakom sa takéto športové aktivity páčili, naučili sa tancovať Zumbu a hlavne sa zabavili.