HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

26.4.2023 zverejnil/a lukov_rohalova.

Školské kolo súťaže

Dňa 16.3. sa na našej škole uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže v prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín. Ukážkami, pri výbere ktorých žiakom pomohli učitelia, a vlastným rečovým prejavom sa malí recitátori snažili vyjadriť svoje pocity, záujmy a postoje. V prednese prózy sa na 1. mieste umiestnil Ľubomír Brenišin a v prednese poézie Šimon Jankiv. Víťazi následne reprezentovali našu školu na okresnom kole v Bardejove, na ktorom bola Ľubomírovi Brenišinovi udelená cena poroty. Výhercom srdečne blahoželáme.