Preskočiť na obsah

Medzinárodný deň hudby

Zverejnené 19.10.2021.

Hudba nás sprevádza celým životom. Vzbudzuje v nás radosť ale aj smútok, môžeme ju len tak počúvať alebo aj vytvárať. Dodáva naším zážitkom zvláštnu atmosféru a aj ona sama je silným zážitkom.
Dňa  19.10.2021 sme si na našej základnej škole, spolu so žiakmi 4. ročníka pripomenuli Medzinárodný deň  hudby. Medzinárodný deň hudby bol vyhlásený v roku 1974 a je podporovaný organizáciou UNESCO a Medzinárodnou hudobnou radou (IMC). Cieľom je propagovať a lepšie poznať hudobné umenie, podporovať mier a priateľstvo medzi národmi a vzájomné uznať estetické hodnoty.
Pri tejto príležitosti sú organizované v mestách koncerty, preto aj my sme si na dvoch vyučovacích hodinách spríjemnili čas hudbou a rôznymi aktivitami.
Aktivity:

  1. Krátka prezentácia  o hudbe a hudobných štýloch
  2. Stoličkový tanec

Pri tejto hre sa žiaci pomocou hudby trošku rozhýbali. Dali sme do kruhu stoličky, tak aby žiaci sedeli z vonkajšej strany kruhu, čiže chrbtami k sebe. Stoličiek je o jednu menej, ako je hráčov. Pustili sme tanečnú pesničku . Všetci tancovali do kruhu a keď sme zastavili,  museli si hráči sadnúť na stoličku. Kto nesedel na stoličke vypadol. Vždy sa jedna stolička odobrala a pokračovalo sa ďalej až pokiaľ nebol jeden víťaz.

  1. Odhaľ úvodnú pieseň  z rozprávok

Učiteľka si pripravila úvodné piesne známych detských rozprávok a žiaci spoločne hádali. Boli to rozprávky, napr.: Pat a Mat, Včielka Maja, Tri oriešky pre popolušku, Máša a medveď, Ľadové kráľovstvo atď.

  1. Balónový tanec

Dvojica žiakov tancovala, tak, že bruchom mali tlačiť balón dovtedy, kým nepraskol. Vyhrala tá dvojica hráčov, ktorej skôr praskol balón. Aby sa žiaci nehádali, kto s kým bude tancovať, tak si na začiatku vybrali z vrecúška  meno nejakej dvojice, napr. Janko a Marienka, Bob a Bobek…

  1. Skladanie zápaliek

Hráči mali jednou rukou poskladať do zápalkovej škatuľky pomiešané zápalky tak , aby boli hnedou hlavičkou na jednej strane. Vyhral ten hráč, ktorý ako prvý mal zatvorenú škatuľku. Aby im išlo lepšie  skladanie,  vyhrávala im do toho ľudová hudba.

  1. Novinový tanec

Pri tejto aktivite žiaci museli tancovať v páre na novinovom papieri najprv na formáte A3, potom A4 a nakoniec na A5. Tá dvojica, ktorá sa nedotkla chodidlami podlahy, ale stále tancovala na papieri, tá vyhrala.

  1. Puzzle

Aby si žiaci zopakovali trochu teóriu hudobnej výchovy, tak museli poskladať puzzle, na ktorom bol zobrazený husľový kľúč.

Žiaci, ktorí vyhrali v daných aktivitách, získali symbolickú medailu v tvare husľového kľúča. Všetci žiaci boli odmenení sladkým prekvapením.
Na záver tohto dňa sme si zaželali, aby hudba (nielen) v tento deň nám pomáhala, povznášala, inšpirovala  a… nech znie okolo nás aj v nás, a čím radostnejšia tým lepšie…