Preskočiť na obsah

Medzinárodný deň invalidov

Zverejnené 29.3.2023.

21. 3. 2023

Medzinárodný deň invalidov si pripomíname od roku 1960. Tento deň iniciovala Medzinárodná federácia telesne postihnutých- invalidov práce a civilných invalidov. Je to deň určený na poskytnutie pomoci ľuďom s telesným a mentálnym postihnutím a na upozornenie na pracovné a sociálne problémy, ktorým títo ľudia čelia v spoločnosti.

Po krátkej prezentácii si žiaci pozreli video, v ktorom sa zoznámili s posunkovou rečou. Vyskúšali si pozdraviť sa a opýtať sa ako sa má ich kamarát.

Žiaci si vyskúšali aké to je, ak nemôžu používať ruky. Pomocou papierového tanierika mali preniesť loptičku na druhú stranu triedy. Smeli na to požiť len ústa. Na začiatku si mysleli, že je to jednoduché no po chvíli zistili, že musia dávať veľký pozor, aby im loptička nespadla.

Vyskúšali sme si aj rýchle zoraďovanie farieb. Žiaci zoraďovali farebné klobúčiky do štyroch stĺpcov danej farby. Vyhralo rýchlejšie družstvo.

Vyskúšali sme si aj známu detskú hru Hluchý telefón, len trocha inak. Tentokrát si nič nešepkali, ale ukazovali nejakú pózu. Na konci sa dobre zabavili, keďže ani jedna póza nebola rovnaká.

V ďalšej hre mali žiaci pomocou nôh vybrať loptičku z kruhu. Niekomu to šlo veľmi rýchlo, iní s tým mali problém.

Najviac sa žiaci zabavili pri hre, v ktorej museli so zaviazanými očami nasledovať zvuk zvončeka. Zaujímavé bolo pozorovať ostatných žiakov ako im ukazujú smer, ale on ich nevidel, kvôli zaviazaným očiam.

V poslednej aktivite žiaci pod lavicou ohmatávali predmety, ktorých názvy mali neskôr zapísať na papier.  Niektorí vedeli zapísať celý názov, niektorí netušili o aký predmet ide.