Preskočiť na obsah

MEDZINÁRODNÝ DEŇ NENAKUPOVANIA

Zverejnené 4.12.2023.

Čas Vianoc sa pomaly blíži a ľudia pod nátlakom rôznych reklám nakupujú pre seba a svojich blízkych všakovaké darčeky. Jeden deň v roku ale patrí výzve, ktorej cieľom je ochrániť naše peňaženky aj planétu. 23. 11. je Medzinárodný deň nenakupovania. Našim žiakom sme chceli priblížiť, názorne ukázať a prakticky vyskúšať, že niektoré veci kupovať nemusia, ako napríklad hračky, ale môžu si ich vymeniť. Nadmerná spotreba a s tým spojená zvýšená produkcia lacných výrobkov často skrýva nižšiu kvalitu tovaru, ako aj nedocenenú prácu mnohých ľudí, najmä v rozvojových krajinách.

Začali sme prezentáciou, v ktorej sme im ukázali iné krajiny vykorisťované pracovne na úkor zisku a tiež, že bohatstvo sa nemeria všade iba peniazmi, ale hodnota sa meria aj napríklad množstvom dobytka. Poukázali sme na rôzne platidlá a  vývoj obchodu v minulosti (v praveku a stredoveku) a hlavne na výmenný a peňažný obchod. Prvý spomínaný sme uviedli do praxe.

  • Poznávame povolania

Keďže naši žiaci sa v prvom rade oboznamujú s povolaniami, niektoré sme si v krátkosti pripomenuli, aby sme nadviazali na históriu. Obrázky označili názvami povolaní. 

  • Tovar na výmenu

Každý žiak dostal 3 kinder hračky, 2 autíčka a 3 cukríky. Následne si vylosovali lístok s názvom toho, čo majú získavať od svojich kamarátov výmenou tovaru. Napríklad, ak si žiak vyžreboval lístok s názvom autíčka, jeho úlohou bolo vymeniť si svoje cukríky a hračky s inými žiakmi za autíčka podľa dohody a jeho šikovnosti. Vymieňať si mohli počas prestávok, obeda a popoludnia.

  • Obchodníci

Hru- Výmenu tovaru sme si vyhodnotili a určili víťazov v jednotlivých skupinách. Žiaci opísali ich dojmy a metódy, aké zvolili pri výmene hračiek. Sami prišli k záveru, že sa mohli viac snažiť, lepšie kalkulovať, nedať sa okabátiť, či naopak, za jeden kus získali 2 a či 3 kusy a boli úspešní.

  • Tržnica- Praveký a stredoveký obchod

V minulosti si doma ľudia vypestovali, vychovali a zhotovili rôzny tovar, ktorý následne vymieňali za iný. Mladší žiaci mali za úlohu vyfarbiť kusy tovaru, ktorý potom predajcovia predávali. Žiakov sme rozdelili na dve skupiny- praveký a stredoveký obchod. V jednej skupine prebiehal výmenný obchod a v druhej peňažný. Každá skupina sa riadila svojim cenníkom. V prvej musel každý žiak výmenou tovaru získať od každého po jeden kus. Rovnako v druhej skupine každý od každého získal tovar, ale za groše.

Na záver sme sa rozprávali o tom, čo môžu zbierať, čo si môžu vymieňať a nekupovať zbytočne nové a nové veci.