Medzinárodný deň vtáctva

6.4.2017 zverejnil/a lukov_admin.

Dňa 6. 4. 2017 sme uskutočnili besedu o Medzinárodnom dni vtáctva, ktorý si pripomíname 1. 4. Na začiatku sme si oprášili vedomosti, čo už o vtákoch vieme. Žiaci rozprávali a následne písali na tabuľu všetky informácie týkajúce sa vtáctva. Neskôr sme si vypočuli zvukové ukážky spevu niektorých vtákov, ktorých sme aj spoznávali na obrázkoch. Pantomímou žiaci znázorňovali typické znaky (chôdzu, let, perie, správanie atď.) vtákov, ostatní žiaci sa snažili podľa znázorňovania hádať. Videli sme aj krátke animované video o vtáčikoch sediacich na drôte, kde bolo vtipným spôsobom vyjadrené, ako sa neprispôsobivé správanie nevypláca. Potom sme sa rozdelili na dve skupiny: 1. skupina –  nultý a prvý ročník, pracovali na vtáčích hniezdach s vtáčikmi; 2. skupina – druhý, tretí a štvrtý ročník, otláčali prsty a dlane do predlohy orla. V závere sme celú aktivitu vyhodnotili a umiestnili hotové výrobky do nášho enviro-kútika.