Preskočiť na obsah

Poďme spolu do rozprávky

Zverejnené 17.3.2017.

Marec, ako prvý jarný mesiac, sa spája s príchodom slnečných dní, či prác v záhradkách, ale i s odpočinkom v podobe čítania kníh. Na rozvoj čitateľskej gramotnosti- čomu je zameraný tento školský rok, sme pre žiakov pripravili paletu zaujímavých aktivít spojenú s písaním, kreslením, počúvaním, tvorením a vymýšľaním, ale i obľúbeným spevom sprevádzaným pohybom. Z čarovnej kapsy žiaci vyťahovali lístočky s vetami a hádali, v ktorej rozprávke sa veta nachádzala. Mladší žiaci skladali slová zvierat z hlások a tie následne priraďovali k obrázkom a tvorili rýmy. Šikovnejší žiaci vymýšľali na dané slová vety. Obrázky a vytvorené slová z hry „Na sluhu“ sme vyjadrovali pohybom a naučili sa celú pieseň. Nechýbala ani hra „Čo som si vyslúžil“ zameraná na opakovanie viet a deja hry. Ďalšou aktivitou bol rozhovor dvojíc-zvierat „O čom sa rozprávajú zvieratká.“ Nechýbalo ani maľované čítanie na veľkom plagáte, do ktorého mladší žiaci vyfarbovali pripravené mesiace roka a obrázky. Počas toho starší žiaci mali za úlohu vymýšľať príbeh a to tak, že každý žiak mohol dopísať farebne iba jedno slovo. Takto vznikli zaujímavé vety. Na záver sme dopĺňali slová a obrázky do maľovaného čítania a tvorili rýmy. Tvorivé dopoludnie sme ukončili spevom a pohybom.