Prvý školský deň

2.9.2019 zverejnil/a lukov_admin.

Po letných prázdninách sa dňa 2.9.2019 pre žiakov opäť otvorila brána našej základnej školy. V úvode pani riaditeľka privítala žiakov aj rodičov a zvlášť prváčikov, pre ktorých sa prvým dňom v škole začala ďalšia etapa ich života. Po privítaní a oboznámení všetkých potrebných informácií sme oficiálne a slávnostne zahájili školský rok 2019/2020.