Preskočiť na obsah

Starostlivosť o zver v zime

Zverejnené 5.3.2015.

Vo štvrtok 5. 3. 2015 sme počas vyučovania na 4. a 5. hodine zaradili besedu s environmentálnou témou „Ako sa staráme o vtáčiky v zime“.Besedu viedla p. uč. Mgr. Lenka Germanová – Sobeková.
Začala prezentáciou Naše vtáky, kde žiaci spoznávali stále a sťahovavé vtáky žijúce na Slovensku. Do besedy sa na základe vlastných skúseností žiaci spontánne zapájali. Vypočuli si aj spevy niektorých známych vtákov z internetovej ukážky. V ďalšej prezentácii pod názvom Vtáky v zime sa žiaci dozvedeli, ako sa môžu starať o vtáčiky zimujúce u nás. Oboznámili sa s potravou, ktorú môžeme vtákom poskytovať, ale aj s chybami, akých sa ľudia pri prikrmovaní vtáctva často dopúšťajú. Na záver besedy si žiaci mohli overiť svoje nadobudnuté vedomosti v interaktívnom minikvíze. Vyvrcholením a zároveň hlavnou úlohou celej besedy bola výroba kŕmidiel z odpadového materiálu (PET-fľaša). Žiaci sa rozdelili na vekovo zmiešané skupinky. Vzájomnou spoluprácou všetkých členov skupinky vytvorili krásne vyzdobené kŕmidlá, ktoré potom naplnili rôznymi semenami – mak, pohánka, pšenica, ľan, slnečnica, tekvicové semienka i ovsené vločky. Naplnené kŕmidlá neskôr zavesili na stromy a plot na školskom dvore.

Na ďalší deň sme pozorovali prvých zvedavých hladošov, ktorí sa z našich výtvorov určite tešili rovnako ako my.