Preskočiť na obsah

Svetový deň hospodárskych zvierat

Zverejnené 2.10.2022.

Svetový deň hospodárskych zvierat pripadá na 2. október. Tento deň vznikol od roku 1982. V roku 1869, dňa 2. októbra sa narodil Mahátma Gándhí, popredný zástanca humánneho, udržateľného hospodárenia a chovu zvierat. Náplňou tohto dňa je zlepšenie podmienok chovu hospodárskych zvierat, zabezpečenie ich potrieb, vrátane vytvárania zodpovedajúceho prostredia a zabezpečenia súladu medzi organizmom a prostredím. Aj keď tieto zvieratá radíme medzi zvieratá úžitkové a sú chované za účelom konzumácie, majú tieto tvory právo na adekvátne zaobchádzanie a znesiteľné životné podmienky.
 Aj na našej škole sme si tento deň pripomenuli. Žiaci 1.-4. ročníka boli rozdelení do dvoch skupín v rôznom vekovom zložení. Každá skupina mala počas dňa zbierať body v rôznych aktivitách. Na začiatku sme si povedali o najznámejších hospodárskych zvieratách, ktoré sa chovajú na Slovensku /tur domáci, ošípané, kone, ovce, kozy, hydina –kura domáca, kačica domáca, hus domáca, morka domáca, z malých kožušinových zvierat hlavne králik domáci, nutria/, žiaci si pozreli krátku prezentáciu, určovali rodinky zvierat, ako sa staráme o zvieratá, v akých obydliach žijú…
Ďalšou aktivitou bolo hádanie zvukov hospodárskych zvierat v skupinách. Zástupcovia skupín dvíhali obrázok zvieraťa k prislúchajúcemu zvuku.
Aktivita Uhádni zvieratko – bola zameraná na zmysly človeka, hlavne na hmat. Žiaci so zaviazanými očami mali z krabice vybrať zvieratko a následne ho uhádnuť. Vyhral ten, kto uhádol najviac zvierat.
Potrava zvierat – žiaci mali pripravenú hru, kde mali pomocou štipcov pripevňovať zviera k svojmu jedlu, napr. psa k mäsu, mačku k myši, kravu k tráve… Bola to hra na rýchlosť.
Pri ďalšej aktivite Nakŕm zvieratko si žiaci vyskúšali svoju presnosť a šikovnosť, žiaci triafali vrchnáčiky do otvoru svojho zvieratka vyrobeného z krabice. Každý mal 5 pokusov.

Ako správny farmár musí sa vedieť postarať o zvieratá, poupratovať, pripraviť jedlo, preto aj žiaci sa zahrali na farmárov – mali pozametať hospodársky dvor. Pomocou palice