Preskočiť na obsah

Svetový deň hygieny rúk

Zverejnené 29.5.2024.

V minulom týždni sa na našej škole uskutočnila prednáška s regionálnou hygieničkou z RÚVZ BJ na tému základné hygienické návyky. Prednáška prebiehala v rámci Svetového dňa hygieny rúk, ktorý pripadá na 5. máj. Téma je veľmi aktuálna a pri tejto príležitosti odborníci každoročne pripomínajú dôležitosť hygieny rúk pre prevenciu rôznych ochorení. Dôležitosť hygieny rúk vo všetkých sférach verejného života ukázala najmä pandémia koronavírusu.

Pani hygienička žiakom porozprávala, prečo je dôležité si umývať ruky najmä pred jedlom, po toalete, po kontakte so zvieratami, počas choroby, pred kontaktom s bábätkom, po navštívení verejných priestranstiev (MHD, obchody…), po príchode z vonkajšieho prostredia a zdravotníckych zariadení, a taktiež po manipulácii s odpadom. Žiaci sa rozprávali o baktériách a ich vzniku, ako predchádzať chorobám a ukázali si aj správny postup, ako si dôkladne umyť ruky. Potom si správnosť svojho postupu mohli overiť pod špeciálnym prístrojom, ktorý odhalí každé nečisté miesto na ich rukách. Táto aktivita zaujala žiakov najviac.

Pravidlá umývania rúk sú jednoduché. Dôležité je použiť mydlo, najlepšie tekuté v chránenej dávkovacej nádobe. Ruky treba navlhčiť teplou vodou, poriadne ich mydliť a nakoniec dôkladne opláchnuť. Celá procedúra by mala trvať 40 až 60 sekúnd. Najlepšie je po umytí použiť jednorazovú utierku alebo čistý uterák. Ak nie je dostupná čistá tečúca voda a mydlo, treba použiť dezinfekčný prostriedok na alkoholovej báze. Procedúra dezinfikovania by mala trvať 20 až 30 sekúnd.

Základné princípy hygieny sú nám bežne vštepované od útleho detstva a stávajú sa pre nás prirodzenou súčasťou existencie. Účelom takéhoto dňa je podporovať potrebu častého a riadneho umývania rúk, pretože dôkladné umývanie rúk mydlom a vodou pomáha bojovať proti mnohým chorobám.