Preskočiť na obsah

Svetový deň mlieka

Zverejnené 30.9.2015.

Dňa 30. 9. 2015 sme sa pri príležitosti Svetového dňa mlieka v školách všetci zišli v jednej triede, kde sme si túto udalosť pripomenuli. Svetový deň mlieka v školách je medzinárodnou každoročnou udalosťou podporovanou a propagovanou od roku 2000 Organizáciou pre výživu a poľnohospodárstvo. Podstatou tohto dňa je oslava významu mlieka v školách. Je to spôsob, ako sa zamerať na pomoc deťom, zvýšiť ich povedomie, upozorniť na dôležitosť pitia mlieka v školách a na jeho zdravotné prínosy pre rastúce deti.
Začali sme multimediálnym CD „Cesta mlieka“, ktoré nám poslúžilo ako informačný materiál. Z neho žiaci zistili, kde sa chovajú kravy, čo všetko k životu potrebujú, ako sa nadojí mlieko, ako sa mlieko preváža do mliekarní, ako sa tam spracúva a aké mliečne produkty sa dokážu v mliekarni vyrobiť. V každej lekcii si žiaci zaspievali pesničku spolu s kravičkou Eličkou a odpovedali na malý kvíz. Na upevnenie nám poslúžil pracovný list, kde žiaci vyfarbovali obrázky mliečnych produktov.
Na záver sme deťom pripravili kakao, s ktorým sme si všetci spoločne na zdravie pripili.