Svetový deň pôdy

5.12.2022 zverejnil/a lukov_admin.

Tento rok sa žiaci našej školy prvýkrát oboznámili so Svetovým dňom pôdy, ktorý pripadá na 5. decembra. Základným cieľom tohto dňa je potreba zvyšovania informovanosti o tomto rastúcom probléme, keďže populácia Zeme sa neustále zvyšuje. Žiaci sa v krátkej prezentácii dozvedeli, že pôda hrá rozhodujúcu úlohu v životných cykloch rastlín, zvierat a ľudí. Pre rastliny poskytuje potrebné požiadavky na rast a rozvoj. Je domovom zvierat, ktoré ju spätne obohacujú. Život ľudstva je závislý na pôde. Žiaci sa informovali o zložení pôd, o druhoch pôd, o úrodnosti pôdy. Žiaci si mohli zblízka popozerať hlinitú, ílovitú a piesočnatú pôdu. Ďalšou aktivitou bolo čítanie veľkého leporela- Čo sa skrýva pod zemou. Žiakom sa kniha veľmi páčila. Potom nasledovalo spoločné vyplnenie pracovných listov o pôde. V súťaži si žiaci precvičili svoju orientáciu, hmat a intuíciu- zo zaviazanými očami mali nájsť v zemine dve umelé myšky na čas. Kto bol prvý získal sladkú odmenu. V závere dňa si žiaci vyskúšali praktickú aktivitu, pri ktorej si sami zasiali žeruchu do svojho črepníka a na záver presádzali mladé rastliny izbových kvetov..