Preskočiť na obsah

Svetový deň sporenia

Zverejnené 29.10.2021.

Aktivity spojené so Svetovým dňom sporenia sme zaradili na našej škole po prvýkrát. Kvôli aktuálnej situácii sme si ho však  posunuli. Finančná gramotnosť je súčasťou  edukačného procesu, a preto práca s peniazmi pre žiakov nie je žiadnou novinkou. Stretávajú sa s ňou počas vyučovacích hodín a to nielen na hodinách matematiky. Našim cieľom bolo dostať do povedomia žiakov myšlienku sporiť. Sporenie, ako finančnú rezervu, ktorú je potrebné si našetriť, si žiaci vyskúšali na niekoľkých aktivitách.
Motiváciou pre žiakov bola krátka rozprávka „Macko Uško – Nákup“.          Nadväzujúc na rozprávku si mali žiaci na pripravené hárky napísať alebo nakresliť tri veci, ktoré by chceli, aby im rodičia kúpili. Každý žiak sa vyjadril, čo by chcel a prečo. Z nakreslených troch vecí sa museli jednej vzdať a prečiarknuť ju. Rovnako aj ďalšiu. Niekedy sa v rodine nejaké veci náhle pokazia, alebo treba niečo súrne kúpiť a plánovaných a obľúbených vecí sa musia často vzdať. Takto sme poukázali na potrebu mať niečo nasporené.
V ďalšej aktivite sme tvorili pojmovú mapu, ktorá súvisela so sporením a farebne sme odlišovali kto sporí, kde a prečo.
Žiakom sa veľmi páčila hra „Bingo“. Mladší žiaci si kreslili pokladníčku – prasiatko a veci, na ktoré si sporia.
Práca s peniazmi žiakov veľmi zaujala. Do pripravených košíčkov s danými cenami mali žiaci vkladať presnú sumu peňazí použitím rôznych mincí a bankoviek.
Hra „Človeče s nákupom“ bola napínavá. Na začiatku každá skupina dostala do pokladníčky rovnaké množstvo peňazí, z ktorej dávali súperom sumu(cenu z obrázka), na ktorú sa ich panáčik (kužeľ) dostal. Hádzali penovými kockami a striedali sa v družstvách. Zvíťazilo družstvo, ktoré v cieli malo  viac peňazí v pokladníčke. Žiaci si pri aktivitách uvedomovali potrebu mať určitú sumu vždy po ruke a potrebu sporiť.