Svetový deň televízie

21.11.2019 zverejnil/a lukov_admin.

Aj televízia má v svetovom kalendári svoj špeciálny deň, a to 21. november. Televíziu považujeme za masmédium, ktoré nás dennodenne informuje, vzdeláva, ale aj zabáva. Toto všetko sme chceli poskytnúť našim žiakom prostredníctvom zaujímavých aktivít. V úvode sme žiakom pripomenuli históriu televízie, porovnávali sme televízory kedysi a dnes. Keďže pre deti sú najvhodnejším programom rozprávky, ich úlohou bolo nielen auditívne, ale aj vizuálne zistiť názov rozprávky z piesne Cesta do rozprávky. V ďalšej aktivite priraďovali názov rozprávky k obrázku a tiež hádali názov rozprávky podľa vypočutej zvučky.  Nasledovalo moderovanie hlavných správ, ktoré bolo sprevádzané tlmočením pre nepočujúcich. Žiaci si vyskúšali aj reportáž, aby divákom sprostredkovali  bližšie informácie. Po hlavných správach sa žiaci zahrali na rosničky a zahlásili predpoveď počasia na nasledujúce dni. V závere sa na chvíľu stali porotcami vo folklórnej šou Zem spieva a zhodnotili vystúpenie súťažiaceho, ktorý sa do šou sám prihlásil.