Svetový deň vody

22.3.2017 zverejnil/a lukov_admin.

22. marec je vyhlásený za Svetový deň vody. My sme sa zišli dňa 23. 3. 2017, aby sme si pripomenuli túto príležitosť. Voda je pre život veľmi dôležitá a vedia to aj naši žiaci. V krátkej prezentácii sme si oprášili vedomosti o vode, jej skupenstvách, vodných spoločenstvách. Upravovali sme známe výroky o vode tak, aby mali zmysel. Spoločne sme sa zasmiali na vtipoch, ktoré sme museli vylúštiť. Žiaci hľadali spôsoby, ako by sme mohli šetriť vodou doma i v škole. Vyfarbovali sme rôzne pracovné listy s vodnou tematikou, skladali puzzle o kolobehu vody v prírode. Stretnutie sme ukončili súťažou v pití pohára vody.

Voda

Voda je podstatou udržateľného rozvoja. Vodné zdroje umožňujú podchytiť zníženie chudoby, ekonomický rast a environmentálnu udržateľnosť. Tento deň si svet pripomína každoročne 22. marca už od roku 1993, kedy bol po prvýkrát vyhlásený Valným zhromaždením OSN. Je oslavou úcty a pokory k vode, zameriava sa najmä na zdôraznenie dôležitosti zabezpečenia dostatku zdravotne bezpečnej pitnej vody pre každého obyvateľa na Zemi a racionálne hospodárenie s jej zdrojmi. Právo na prístup človeka k zdravotne bezpečnej pitnej vode je jedno zo základných práv človeka a hlavný atribút zdravého životného prostredia