Preskočiť na obsah

Svetový deň vody

Zverejnené 22.3.2017.

22. marec je vyhlásený za Svetový deň vody. My sme sa zišli dňa 23. 3. 2017, aby sme si pripomenuli túto príležitosť. Voda je pre život veľmi dôležitá a vedia to aj naši žiaci. V krátkej prezentácii sme si oprášili vedomosti o vode, jej skupenstvách, vodných spoločenstvách. Upravovali sme známe výroky o vode tak, aby mali zmysel. Spoločne sme sa zasmiali na vtipoch, ktoré sme museli vylúštiť. Žiaci hľadali spôsoby, ako by sme mohli šetriť vodou doma i v škole. Vyfarbovali sme rôzne pracovné listy s vodnou tematikou, skladali puzzle o kolobehu vody v prírode. Stretnutie sme ukončili súťažou v pití pohára vody.

Voda

Voda je podstatou udržateľného rozvoja. Vodné zdroje umožňujú podchytiť zníženie chudoby, ekonomický rast a environmentálnu udržateľnosť. Tento deň si svet pripomína každoročne 22. marca už od roku 1993, kedy bol po prvýkrát vyhlásený Valným zhromaždením OSN. Je oslavou úcty a pokory k vode, zameriava sa najmä na zdôraznenie dôležitosti zabezpečenia dostatku zdravotne bezpečnej pitnej vody pre každého obyvateľa na Zemi a racionálne hospodárenie s jej zdrojmi. Právo na prístup človeka k zdravotne bezpečnej pitnej vode je jedno zo základných práv človeka a hlavný atribút zdravého životného prostredia