Preskočiť na obsah

SVETOVÝ DEŇ ZDRAVIA

Zverejnené 26.4.2023.

Svetový deň zdravia pripadá na 7. apríl. V tomto roku na tento deň pripadol Veľký piatok, preto sme si ho v našej škole pripomenuli o týždeň neskôr 14. apríla.

Pre žiakov bolo pripravených viacero aktivít.

Vylúštiť tajničku– na začiatku mali žiaci vylúštiť tajničku, aby zistili názov dňa.

Pojmová mapa– búrkou mozgov sme si vytvorili pojmovú mapu, týkajúcu sa zdravia.

V krátkej prezentácii sa dozvedeli, čo zdravie upevňuje, udržuje a čo naopak zdraviu škodí.

Citronáda– keďže k zdraviu patrí pravidelný pitný režim vhodných nápojov tak sme si pripravili citronádu, ktorú sme všetci ochutnali.

Meranie telesnej teploty–  telo má mať aj optimálnu telesnú teplotu, ktorú sme si bezdotykovým teplomerom pomerali.

Umývanie rúk- k zdraviu samozrejme patrí aj dodržiavanie hygieny rúk, preto sme sa naučili ako správne umývať ruky.

Ochutnávka ovocia- telo potrebuje aj dostatok vitamínov preto sme si pripravili ochutnávku ovocia, pri ktorej žiaci mali zaviazané oči a ich úlohou bolo uhádnuť aké ovocie majú v ústach.

Ovocné bingo– žiaci mali uhádnuť, ktoré ovocie má pani vychovávateľka najradšej.

Cvičenie– po dobu 1 minúty sa snažili urobiť čo najviac drepov.

Loptičkový biliard- keď sme zdraví tak sme aj šikovní, a práve šikovnosť sme si v  poslednej aktivite precvičili v loptičkovom biliarde, kde úlohou žiakov bolo kotúľaním lopty trafiť stred kruhu.

Na záver žiaci dostali darček v podobe desatora pre zdravie, ktoré ak budú dodržiavať tak si udržia svoje zdravie.

ZDRAVIE JE PRE ČLOVEKA TO NAJCENNEJŠIE ČO MÁ.