Zápis detí do prvého ročníka

11.4.2022 zverejnil/a lukov_admin.

Dňa 11.4.2022 sa uskutočnil na našej Základnej škole v Lukove slávnostný zápis detí do prvého ročníka. Zapísali sme 12 detí a v školskom roku 2022/2023 otvoríme jednu prvácku triedu. Zápis prebiehal v príjemnej a slávnostnej atmosfére. Pani učiteľky sa snažili spríjemniť predškolákom a ich rodičom významné a zodpovedné rozhodnutie. Kým rodičia vypĺňali dôležité formuláre, deťom sa venovali pani učiteľky, ktoré mali pre nich pripravené úlohy.  Zábavnou formou prešli budúci prváčikovia rôznymi stanovišťami, prostredníctvom ktorých nám ukázali aké majú pohybové znalosti, manuálne a grafomotorické  zručnosti, zrakovú a sluchovú percepciu . Cez aktivity, ktoré sa im páčili, sme zistili  aké sú ich vyjadrovacie schopnosti a reč, aká je ich pozornosť a v neposlednom rade i sociálna a pracovná zrelosť. Za usilovnosť a snahu dostali budúci prváčikovia pamätný list a žiakmi vyrobený darček.
Vedenie školy úprimne ďakuje rodičom, ktorí prišli svoje dieťa do našej školy zapísať. Budeme sa snažiť, aby sa vaše deti v našej škole cítili dobre, a aby si osvojili nielen vedomosti, ale i morálne hodnoty, ktoré naša škola ponúka, a ktoré sú pre život veľmi dôležité. Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu a pre všetkých rodičov sú dvere našej školy vždy otvorené. Na záver patrí poďakovanie všetkým pedagogickým zamestnancom i žiakom našej školy za pomoc počas slávnostného zápisu.