Preskočiť na obsah

Environmentálne vzdelávanie

Zverejnené 25.5.2023.

V našej obci sa uskutočnilo environmentálne vzdelávanie našich spoluobčanov s cieľom meniť správanie vo vzťahu k životnému prostrediu, naučiť a podporiť separovanie odpadov a eliminovať tým negatívne dôsledky jeho hromadenia. Takéto formy vzdelávania umožňujú už v mladom veku osvojiť si myslenie a konanie smerujúce k trvalo udržateľnému životu a pochopiť základné vzťahy medzi človekom a živou a neživou prírodou ako aj základné princípy a zákonitosti v životnom prostredí.
Hlavnou motiváciou bolo prispieť k rozvoju ľudských aktivít, tak aby životné prostredie bolo čo najmenej zasiahnuté a aby sme našim deťom odovzdali našu planétu ako miesto, kde sa dá stále zdravo a spokojne žiť.

Prednášku viedla doktorandka z Technickej univerzity v Košiciach Ing. Mária Hliníková, ktorá pôsobí na stavebnej fakulte na inštitúte pre udržateľné a cirkulárne stavebníctvo.