Preskočiť na obsah

Rozdávanie potravinových a hygienických balíčkov v Obci Lukov

Zverejnené 28.3.2023.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny s partnerskými organizáciami dnes v našej obci rozdali potravinové a hygienické balíčky primárne sociálne najzraniteľnejším osobám a rodinám s nezaopatrenými deťmi, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

Potravinové balíčky dostali poberatelia, ktorým sa vyplatila dávka v hmotnej núdzi v januári. Jednotlivec mal nárok na jeden potravinový balíček. Rodina s jedným či dvoma nezaopatreným deťmi mala nárok na dva potravinové balíčky a rodina s tromi a viac nezaopatrenými deťmi na tri potravinové balíčky.

V balíčku našli napríklad múku, cukor, olej, šošovicu, ryžu, cestoviny či konzervovanú zeleninu, ovocie a mäso. V hygienických balíčkoch boli prípravky na pranie, umývanie a udržiavanie osobnej hygieny. Rodina s jedným nezaopatreným dieťaťom mala nárok na dva hygienické balíčky, rodina s dvomi deťmi na tri hygienické balíčky a rodina s tromi a viac deťmi na štyri hygienické balíčky.

Potravinové a hygienické balíčky sa distribuujú v rámci európskeho Operačného programu potravinovej a základnej materiálnej pomoci, ktorý Európska komisia schválila v roku 2014. Tento operačný program je financovaný z Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby.