Preskočiť na obsah

Stretnutie s Rusínsko – Ukrajinskou piesňou Chmelová

Zverejnené 11.10.2023.

Pri príležitosti mesiaca úcty k starším sa 7. októbra v obci Chmelová konalo významné kultúrno-spoločenské podujatie ,,STRETNUTIE s Rusínsko – Ukrajinskou piesňou“.

Na programe vystúpila aj naša spevácka skupina Lukovčanka. V sprievode Mgr. Ivna Sidora, svojimi krásnymi piesňami, takto reprezentovala našu obec Lukov, za čo jej patrí veľké poďakovanie.