Preskočiť na obsah

Veľkokapacitný kontajner

Zverejnené 7.6.2023.

Vážení občania, v areáli bývalého poľnohospodárskeho družstva je pristavený veľkokapacitný kontajner. ZAKÁZANÉ je vhadzovať nasledujúci odpad:
– elektroodpad
– pneumatiky
– biologický odpad ( konáre, lístie, pokosená tráva…)
– batérie a akumulátory
– nebezpečný odpad ( farby, rozpúštadlá, riedidlá…)
– rozmerný stavebný odpad z rekonštrukcii bytov a stavebný odpad
z búracích prác